KREATER.SK 2013 BANSKA STIAVNICA 21.7.

15.07.2013 11:33

KREATER  je letný festival umeleckej tvorby vo verejnom priestore, ktorý sa po tretí raz koná v Banskej Štiavnici. Je orientovaný najmä na performačné aktivity a divadlo, jeho súčasťou je však aj výtvarná tvorba, hudba, film, tanec, street art, workshopy, prednášky, diskusie a hry. 

KREATER je určený všetkým, ktorí chcú rozvíjať svoju KREATIVITU. 
Snahou organizátorov je vytvoriť vhodné podmienky a atmosféru pre umeleckú tvorbu a rozvíjanie kreativity vo verejných priestoroch. 

KREATER je jedinečný najmä preto, že sa na ňom nestretnete s hotovými produkciami a dielami (s výnimkou remeselných výrobkov v predajných stánkoch). Tvorba vzniká priamo na mieste, v spolupráci profesionálnych umelcov, študentov, aktivistov a širokej verejnosti. 

KREATER slúži ako tvorivá liaheň a inšpirácia pre širokú verejnosť. Je dôkazom toho, že tvoriť sa dá kedykoľvek a kdekoľvek za akýchkoľvek podmienok - a nepotrebujete na to ani peniaze - ukážeme Vám ako na to. 
Tvorivosť je totiž veľmi podstatná ľudská črta, ktorá by mala prestupovať našu každodennú realitu vo všetkých oblastiach. 

KREATER je po novom festival naladený na dobrovoľnosť, slobodu, zodpovednosť, sebestačnosť a trvalú udržateľnosť. Je založený na osobných medziľudských vzťahoch a spontánnej tvorivosti, s úmyslom aktivovať a prezentovať "občiansku aktivitu". 

Tento rok sme sa tvorivú komunikáciu s verejnosťou rozhodli koncentrovať do 12-tich intenzívnych hodín  
v nedeľu 21.7. od 10:00 do 22:00 na  Nám. Sv. Trojice
Stánky s remeselnými výrobkami nájdete na Nám Sv. Trojice už v sobotu 20.7. počas Festivalu Priateľov Zeme

Čakajú vás predajné stánky s umeleckými výrobkami a praktickými ukážkami výroby (najmä priaznivci PROJEKTu ŽIVOT), množstvo workshopov a tvorivých aktivít pre malých i veľkých, happeningy, divadlo, koncerty a jam sessions, diskusie na spoločensky aktuálne témy, autorské čítania, improliga a mnoho iného. 

Program nebude mať presný časový harmonogram. 
Môžeme Vám sľúbiť len toľko, že ak v nedeľu od 10:00 do 22:00 prídete do centra Banskej Štiavnice,  vždy nájdete niečo zaujímavé. 

Zopár potvrdených mien: Sára Meluzína Halíková, Dashka Nashka, Jano Svetlan Majerčík, Peter Janků, Anton Pižurný, Tomáš Straka, En Iac, Milla Dromovich, Mochi To, Danka Vranka, Tara, Ľubo Harmanovský, Veronika Altoff, Pavol Fotič Gálik, Martin Demský, Igor Poláček a ďalší. 

Workshopy: pletenie košíkov zo starých časopisov, výroba peňaženiek z krabíc od mlieka (prineste si prosím), žonglovanie, ohňové točenie, spev, tanec, divadlo, rezbárstvo, reflexná terapia, chi kung a ďalšie :-)

O zdravé občerstvenie sa postará Pavol Fotič Gálik 


Oproti minulým dvom ročníkom prináša KREATER 2013 niekoľko podstatných zmien: 

1.) Festival KREATER týmto ročníkom prakticky oživuje svoju snahu o sebestačnosť a trvalú udržateľnosť, preto nežiada o podporu z nijakých grantových programov, ani od MKSR, samosprávneho kraja alebo mesta. Nehľadá ani tradičných sponzorov, ktorí by festival podporili na základe ponúknutého mediálneho priestoru (plagáty, letáky, web, masmédiá). KREATER 2013 bude financovaný z dobrovoľného vstupného a darov - pričom donori budú samozrejme recipročne odmenení (poďakovanie, mediálny priestor) - naším zámerom však je, aby festival podporili tí, ktorí ho naozaj podporiť chcú - pre to, čím je tento festival jedinečný. 

2.) Festival KREATER sa vynasnaží byť čo najviac ekologický a zdraviu prospešný - prinesie Vám praktické ukážky toho, ako pretvárať odpady na umelecké výrobky, ako dať starým veciam nový rozmer... a pohovoríme aj o ekologických výtvarných materiáloch (spojené s praktickými ukážkami ich využitia). Budeme ponúkať aj občerstvenie zo živej stravy a pohovoríme o nej. 

3.) Festival KREATER sa vynasnaží byť aj spoločensky prospešný - vyzbierané peniaze, ktoré neminieme (budeme sa snažiť veľmi šetriť) venujeme na obnovu budovy CENTRÁLKY. 

KREATER 2013 sa uskutoční v spolupráci s týmito organizáciami a sieťami: 
Sieť Dobra, Projekt Život, Kreatívna bránaVSTUPNÉ JE DOBROVOĽNÉ


Ak chcete festival podporiť, môžete tak urobiť na č.ú. 2925878906/1100 


ĎAKUJEME